IFM Falun: 023-70 52 50 | IFM Göteborg: 0302-184 60

Integrerad Funktionsmedicin

Vårt arbetssätt erbjuder dig en tydlig förklaring hur din hälsa har kommit ur balans samt rekommendation för hur du kan komma tillbaka till och behålla ett friskare tillstånd.

 • Vi är övertygade om att man måste gå till botten med varje problem för att hitta en bra lösning.
 • Vi strävar alltid efter att hitta och behandla orsaken, inte enbart dämpa symtomen.
 • Vi arbetar också förebyggande för att undvika sjukdom i framtiden.

Integrerad funktionsmedicin arbetar med att utreda och förbättra psykologisk, känslomässig, kognitiv och fysisk/biokemisk funktion.

Detta såväl vid manifesterad sjukdom, i förebyggande syfte och för att hjälpa den vårdsökande uppnå sin fulla genetiska potential.

Integrerad Funktionsmedicin fungerar också som en länk mellan skolmedicin och komplementärmedicin.

Funktionsmedicinen vilar på en solid bas av biokemisk vetenskap och bygger på en förståelse av följande grundprinciper:

 • Biokemisk individualitet – vi är alla olika och har olika behov.
 • Individcentrerad, inte endast diagnos- och sjukdomsfixerad.
 • Dynamisk balans mellan interna och externa faktorer i individens kropp, psyke och själ.
 • Nätverksliknande interaktioner mellan kroppens olika inre fysiologiska processer och faktorer.
 • Hälsa som ett positivt och vitalt tillstånd – inte bara frånvaro av sjukdom.
 • Stödjande av kroppens organreserver för att höja livskvalitet och förlänga livet.

Två grundläggande frågor utgör ett fundament i det funktionsmedicinska syn- och arbetssättet:

 1. Finns det för mycket av något som individen/kroppen behöver minska på eller bli av med?
 2. Finns det för lite av något som individen/kroppen behöver mer av?

Funktionsmedicinen är därför ingen specifik metod, utan ett sätt att tänka och arbeta kring hälsa och sjukdom med de diagnostiska medel, kliniska kunskaper och vetenskapliga rön som står till buds.

På så sätt spänner funktionsmedicinen över de flesta medicinska yrkesområden och specialiteter och utgör för dess utövare därmed en gemensam förståelsegrund och brobyggare mellan de olika disciplinerna.

Sjukdomar och symptom anses i de flesta fall uppkomma av en kombination av följande tre faktorer:

 1. Bakomliggande belastningar/variationer, såsom genetik, livsstil, kost- och miljöfaktorer.
 2. Utlösande faktorer – triggers – t.ex. överdriven emotionell stress, trauma, infektion m.fl.
 3. Mediatorer – kan vara biokemiska responser i vårt immunförsvar som orsakar inflammation och eventuellt även vävnadsskador. Under inverkan av dessa faktorer uppstår sedan olika tecken och symptom. Mediatorer kan även vara återkommande yttre och inre belastningar som bidrar till att förstärka eller upprätthålla symptom och sjukdomstillstånd.

Funktionsmedicinska laboratorietester kan utgöra viktiga verktyg i diagnostiken. Dessa kompletterar de tester och analyser som redan används inom både hälso- och sjukvården och den s.k. komplementärmedicinen.

Flertalet av dem är designade för att upptäcka störda biokemiska funktioner och processer inkl. rubbningar i kroppens mikrobiologi, många gånger innan stora skador i vävnaderna hunnit uppkomma och lett fram till en sjukdomsdiagnos med dess associerade sifferkod.

På t.ex. www.gdx.net och www.nordiclabs.com finner man många exempel på och bra information (på engelska) kring funktionsmedicinska labtester.

Genom att upptäcka obalanser och nedsatta funktioner på ett tidigt stadium kan man arbeta med att förebygga eller fördröja uppkomsten av olika sjukdomsprocesser.

Funktionsmedicinen, oavsett om man är frisk eller sjuk, betonar vikten av en hälsosam livsstil och strävar efter att så långt som möjligt behandla och förebygga uppkomsten av sjukdom genom positiva livsstilsförändringar, vilka kan bli en grund för ett friskt hälsotillstånd och hög livskvalité.

Specifika livsstils- och näringsmedicinska råd kombineras i ett individanpassat åtgärdsprogram, i samförstånd mellan den vårdsökande och läkaren/terapeuten.

När något behöver tillföras kroppen strävar man inom funktionsmedicinen så långt det är möjligt att använda sig av naturliga, kroppsegna ämnen, men detta utesluter givetvis inte användning av syntetiska läkemedel när så erfordras.

Det finns inget principiellt motsatsförhållande mellan näringstillskott och läkemedel, men vissa hänsyn kan ibland behöva tas beroende på vilka typer av läkemedel och näringstillskott som är aktuella i det enskilda fallet.

Då sjukdom redan manifesterat sig kan det funktionsmedicinska arbetssättet många gånger bidra till mer orsaksinriktade och individspecifika behandlingar istället för att i huvudsak fokusera på diagnos och symptomdämpande åtgärder.

Överkänslig?

Ladda ner appen Matrotation från matrotation.com i din smartphone och låt dig inspireras!

Alla mår bra av kostvariation!

Vill du ha hjälp att komma i gång kan du boka 30 eller 60 minuter med Marie.

Kontakta IFM Falun

Telefontider för 023-705 250: 
Tisdag-Torsdag: 08:30-16:00.
Fredag: 08:30-14:00.

Rådgivning Onsdag-Fredag: 08:30-10:00.

Telefonsvararen slås på kl. 16:00.

Vår webshop http://ifm-kliniken.webvital.se/ kan användas dygnet runt.

E-post: info [at] ifm-klinik.nu

E-postformulär och karta

Öppettider:
Måndag: Stängt.
Tisdag: 08:30-16:00.
Onsdag: 08:30-16:00.
Torsdag: 08:30-16:00.
Fredag: 08:30-14:00.

Roxnäsvägen 4
791 44 FALUN

Kontakta IFM Göteborg

Telefon: 0302-184 60.

E-post: info [at] ifmgoteborg.se

E-postformulär och karta

Öppettider:
Måndag: 8:00-17:00. 
Tisdag: 8:00-17:00. 
Onsdag: 8:00-13:00. 
Torsdag: 8:00-17:00. 
Fredag: 8:00-13:00.